Văn hóa công ty

Văn hóa Thinsulin được diễn tả ngắn gọn trong 4 câu sau:

  • TẬN TÌNH, THẤU HIỂU mọi khách hàng
  • TỰ TRỌNG, TRUNG THỰC với chính mình
  • TẬN TỤY, TƯƠNG TRỢ cùng đồng nghiệp
  • TÔN KÍNH, TRUNG THÀNH với công ty

Khách hàng là ưu tiên phục vụ hàng đầu. Thinsulin là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nên khách hàng của Thinsulin đều là những người cần được chăm sóc và phục vụ một cách tận tình từ ăn uống đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Do vậy, tất cả các thành viên của Thinsulin đều nắm rõ phương châm “TẬN TÌNH, THẤU HIỂU MỌI KHÁCH HÀNG”.

Thinsulin coi từng thành viên là tế bào hình thành nên cơ thể Thinsulin. Và để từng thành viên đều góp sức xây dựng Thinsulin vững mạnh, thì trước hết phải cần “TỰ TRỌNG, TRUNG THỰC VỚI CHÍNH MÌNH”.

Thinsulin là ngôi nhà chung của tất cả thành viên, nhất là lĩnh vực này chúng ta cần đòa tạo kiến thức cho từng thành viên, nên người đi trước hướng dẫn người đi sau là hoạt động luôn phải có, bởi vậy chúng tôi luôn can kết với nhau “TẬN TỤY, TƯƠNG TRỢ CÙNG ĐỒNG NGHIỆP”.

Đặc biệt, Thinsulin không chỉ là ngôi nhà chung của toàn thể nhân viên mà còn là ngôi nhà của tất cả thành viên khách hàng Thinsulin. Xây dựng công ty cũng chính là xây dựng môi trường chung để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Do vậy, tất cả đều hiểu rằng phải “TÔN KÍNH, TRUNG THÀNH VỚI CÔNG TY”.

Đó là văn hóa 8 chữ T của Thinsulin, là linh hồn để Thinsulin trường tồn và đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, giúp cộng đồng BỚT TIỂU ĐƯỜNG, GIẢM CÂN, SỐNG VUI KHỎE.

Hotline 1900299929