Giỏ hàng

Hoạt động của chúng tôi

Omnisulin được mời thuyết trình

Omnisulin được mời thuyết trình về chương trình thinsulin bớt tiểu đường ở hội thảo "đái tháo đường - cập nhật điều trị và phòng ngừa tại triển làm y tế quốc tế mediphar expo 2018 ngày 02/08/2018

Chi tiết

Liệu pháp thinsulin

Liệu pháp thinsulin được mời trình bày tại hội thảo đái tháo đường.

Chi tiết

Trình bày về thinsulin

GS, TS, BS CHARLES T. NGUYEN trình bày về chương trình thinsulin bớt tiểu đường cho Hoàng Gia Thái Lan ngày 15/09/2018

Chi tiết

Thinsulin được mời giới thiệu chương trình

Thinsulin được mời giới thiệu chương trình và sản phẩm tại hội thảo về tiểu đường của hội y học thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết

Cùng liên minh phòng chống béo phì

Cùng liên minh phòng chống béo phì và tiểu đường tại việt nam.

Chi tiết

Thinsulin thuyết trình

Thinsulin thuyết trình tại đại học y dược TP. HCM.

Chi tiết

Khách hàng nói về chúng tôi