Giỏ hàng

SỰ KIỆN THINSULIN

Omnisulin được mời thuyết trình

về chương trình thinsulin bớt tiểu đường ở hội thảo "đái tháo đường - cập nhật điều trị và phòng ngừa tại triển làm y tế quốc tế mediphar expo 2018 ngày 02/08/2018

Chi tiết

Liệu pháp thinsulin

được mời trình bày tại hội thảo đái tháo đường

Chi tiết

Trình bày về chương trình thinsulin

GS, TS, BS CHARLES T. NGUYEN trình bày về chương trình thinsulin bớt tiểu đường cho Hoàng Gia Thái Lan ngày 15/09/2018

Chi tiết

Thinsulin được mời giới thiệu chương trình

và sản phẩm tại hội thảo về tiểu đường của hội y học thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết

Cùng liên minh phòng chống béo phì

và tiểu đường tại việt nam

Chi tiết

Thinsulin thuyết trình

tại đại học y dược TP. HCM.

Chi tiết